Számlakészítés

Számla kiállításának határidejére vonatkozó követelmények

A számla kiállítására vonatkozóan érdemes figyelembe venni néhány fontos szabályt.

❓ Legkésőbb meddig kell kiállítani a számlát?

 • A számlát az alábbi időpontokban kell legkésőbb kiállítani:
  • a teljesítésig
  • előleg fizetés esetén a kézhezvételéig, jóváírásáig, illetve megszerzéséig
  • de legfeljebb ésszerű időn belül kell kiállítani

 👉 Ésszerű időnek minősül:

 • amennyiben a szolgáltatást igénybevevő fizeti a HÉA adót (hozzáadottérték-adó, Magyarországon: áfa), abban az esetben a teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belül
 • 2023. július 15. napjától hatályba lépett módosítás alapján nem annak van jelentősége, hogy mivel történik az ellenérték megfizetése , hanem amennyiben
  • az ellenértéket a teljesítésig megfizetik, vagy
  • az adóalany a teljesítés napjával egyidejűleg ugyanannak a személynek, szervezetnek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít és azokról egy számlát állít ki
  úgy haladéktalanul ki kell állítani a számlát.
 • amennyiben a fenti esetek nem állnak fenn és a számla áthárított adót tartalmaz, vagy azt kellene tartalmaznia akkor 8 napon belül

A számlán feltüntetett teljesítési dátumra vonatkozó összefoglaló cikkünket ide kattintva éred el.

Számlakibocsátási határidők

Esetek Számla kiállításának határideje Kivételek
Fő szabály szerint (ha nem vonatkozik a lenti esetek alá az ügylet)
Az ügylet teljesítéséig, de legfeljebb 8 napon belül
 • Közösségen belüli adómentes termékértékesítés
 • Az Áfa törvény 37. § (1) alá tartozó szolgáltatás, amelynél az adófizetési kötelezettség a szolgáltatás igénybevevőjét terheli
 • Art. szerinti automata berendezés használatával térítik meg
Ha az ellenértéket a teljesítésig megfizeti
Haladéktalanul
 
Előlegszámla esetén (ha számlakibocsátási kötelezettség fennáll)
Az előleg kézhezvételekor, jóváírásakor haladéktalanul.
 
Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnél
A teljesítést követő hónap 15. napjáig
 
Az Áfa törvény 37. § (1) alá tartozó szolgáltatás, amelynél az adófizetési kötelezettség a szolgáltatás igénybevevőjét terheli
A teljesítést követő hónap 15. napjáig