Archiválás

A Számlázz.hu által archivált számlákat elfogadja a NAV?

A Számlázz.hu archiválási szolgáltatását választottam. Az így tárolt számlákat elfogadja a NAV?

Igen. Az ilyen módon archivált számlákat a NAV nem kéri papír formában, mert a digitális archívumok megfelelnek a jogszabályi követelményeknek (digitális aláírás+ a 2018. július 1. előtt kiállított számlák esetében időpecsét).

(Az elektronikus számlázásra vonatkozó jogszabály után a digitális archiválásra vonatkozó jogszabály is módosult 2018. július 1-jén, és ma már nem írja elő az időbélyegző kötelező használatát. Az archivált számlákat a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is ellátjuk időpecséttel, de az újonnan kiállított elektronikus számlákat a törvényi szabályozás 2018. nyári változását követően már csak az előírt elektronikus aláírással.)