Nyugta / e-nyugta

Milyen esetben adhatok számla helyett nyugtát?

Mi a különbség a nyugta és a számla között?

❓ Számla helyett nyugta?


Az Áfa tv. alapján mentesülsz a számlakibocsátási kötelezettség alól és csak nyugta kibocsátási kötelezettséged van, amennyiben a vevőd, azaz a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője, illetve az ügylet megfelel az alábbiaknak:
  • nem adóalany (és nem is jogi személy),
és
  • a 900 000 Ft-ot el nem érő ellenérték összegét legkésőbb az ügylet Áfa tv. szerinti teljesítési időpontjáig maradéktalanul megtéríti,
és
  • számla kibocsátását nem kéri tőled.

2021. júliusában megszűnt az a kritérium, melyszerint csak akkor történhet nyugtakibocsátás, ha az ellenértéket készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, többcélú utalvánnyal vagy pénzhelyettesítő eszközzel fizetik meg. Vagyis fizetési módtól függetlenül lehet nyugtázni, ha a nyugta kibocsátás többi feltételének megfelel az ügylet. 

Nyugtát devizában is kibocsáthatsz (a forintosított áfa összeg és az árfolyam feltüntetésével), de csak magyar nyelven állíthatod ki.


❗Pénztárgéphasználati kötelezettség

 

A nyugtán nem szerepel a vevő neve és címe és meghatározott tevékenységi körök esetén nyugtát csak online pénztárgéppel bocsáthatsz ki.


A nyugtaadási kötelezettségednek 2017. január 1-től kizárólag gépi kibocsátású nyugtával, vagyis a jogszabályban meghatározottaknak megfelelő pénztárgéppel tehetsz eleget, ha az értékesítést, vagy a szolgáltatás nyújtását a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tevékenységi körök bármelyikében teljesíted. 

 

Feltétlenül egyeztess könyvelőddel, mielőtt nyugtázni kezdesz a Számlázz.hu rendszerében, mivel jelenleg csak olyan vállalkozás nevében készíthetsz nálunk nyugtát, mely tevékenysége szerint nem kötelezett az online pénztárgép használatára.

 

A nyugtakibocsátási kötelezettséged tehát attól függ, hogy a tevékenységet milyen TEÁOR szám alatt folytatod. Amennyiben nem vagy meggyőződve az általad végzett gazdasági tevékenység TEÁOR szerinti ágazati besorolásának helyességéről, állásfoglalási kérelemmel
a Központi Statisztikai Hivatal Információszolgálatához fordulhatsz (további információk: https://www.ksh.hu/informa cioszolgalat_menu).

Fontos, hogy a pénztárgéphasználati kötelezettség szempontjából az általad
ténylegesen folytatott tevékenység TEÁOR száma a meghatározó. Ez azt jelenti, hogy a pénztárgéphasználati kötelezettség abban az esetben is terhel, ha nem, vagy nem megfelelően jelentetted be az általad ténylegesen végzett tevékenység TEÁOR számát.

 

Online pénztárgép használat helyett számla?
Az Áfa tv. a 166. § (2) bekezdésében kimondja, hogy nyugta helyett számlát is kiállíthatsz. Ebben az esetben mentesülsz a fenti jogszabályban előírt gépi kiállítású, online pénztárgépes nyugtakibocsátási kötelezettség alól. Amennyiben tehát gépi nyugta helyett számlát állítasz ki, akkor mentesülhetsz a pénztárgéphasználati kötelezettséged alól.

 

Az adóalanynak az értékesítésről, szolgáltatásnyújtásról főszabályként számlát kell kibocsátani. Ugyancsak számlát kell kibocsátani, ha részedre

  • egy adóalany, vagy nem adóalany jogi személy előleget fizet;
  • az előző pont alá nem tartozó személy, szervezet
    legalább 900 ezer forint összegű előleget fizet,
  • vagy összeghatártól függetlenül a vevőd kéri a számla kibocsátását.

A fenti esetekben tehát nem jöhet szóba a nyugta kibocsátása.