Számlakészítés

Környezetvédelmi termékdíj megadása számlán

Amennyiben a számláidon környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos információt szükséges megadnod, két lehetőséget tudunk javasolni az adatok feltüntetésére: a számla megjegyzés, illetve a tételmegjegyzés rovatok használatát. 

A termékdíj-záradékolási esetköröket alább röviden összefoglaltuk neked.

Termékdíj átvállalás

Mit kell tenned?

 1. Egyéb kőolajtermékhez kapcsolódó, számla alapján történő termékdíj átvállalásnál  a következő záradék feltüntetése szükséges a számlán:

  „az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ......... Ft termékdíj átvállalásra került”
 2. Szerződés alapján történő átvállalás esetén az alábbi számlazáradék - konkrét tételsor-hivatkozással kiegészített - feltüntetése szükséges; ami azért is nagyon fontos, mert ennek hiányában nem száll át a kötelezettség az átvállaló vevőre!

  „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja alapján a vevőt terheli”

Hogy tudod megcsinálni a Számlázz.hu-ban?

Rögzítsd  a helyzetnek megfelelő standard záradékszöveget a számlán, és egészítsd ki a kipontozott mezőket az átvállalás konkrét paramétereivel. 

 

👉 Számla megjegyzés: A fenti szövegeket feltüntetheted számla megjegyzésként - kiegészítve a megfelelő információkkal.

📝 Példa számlaképért kattints ide!

 

👉 Számlatétel-megjegyzés: A tétel megjegyzés mezőben is megadható a szükséges információ, így egyértelműbben látható, hogy a termékdíj információ melyik tételhez kapcsolódik.

📝 Példa számlaképért kattints ide.

Vevőnyilatkozaton alapuló mentesség

Mit kell tenned?

A számlán a termékáram megjelölésével, a számla tételeire hivatkozva a következő szöveget kell feltüntetned ha eseti, vagy egy adott időszakra vonatkozó vevőnyilatkozat alapján nem kerül sor a termékdíj megfizetésére:

a(z) .............. termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”,
vagy
„a(z) .............. termékdíja a vevő ... számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”

Abban az esetben, ha a vevő a termékdíj-köteles terméket termékdíj raktárba szállítja be, a fenti záradékon túlmenően kötelező a számlán a termékdíjköteles termék termékdíjának alapját képező tömegét és KT vagy CsK kódját is feltüntetni.

Hogy tudod megcsinálni a Számlázz.hu-ban?

👉 Számla megjegyzés: A fenti szövegeket feltüntetheted számla megjegyzésként - kiegészítve a megfelelő információkkal.

👉 Számla tételmegjegyzés: A tételmegjegyzés mezőben is megadható a szükséges információ, így egyértelműbben látható, hogy a termékdíj információ melyik tételhez kapcsolódik.

👉 Példa: “Az akkumulátor* termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre [az első tételsorban]”,
*Az érintett termékáramok a következőklehetnek: akkumulátor; csomagolószer; egyéb kőolajtermék; elektromos, elektronikus berendezés; gumiabroncs; reklámhordozó papír; egyéb műanyag termék; egyéb vegyipari termék; irodai papír.

📝Példákért kattints ide és ide

Termékdíj visszaigénylés

A környezetvédelmi termékdíj visszaigénylésére jogosult vevő (vagy annak vevője) igénye alapján a kötelezettnek (illetve a kötelezett vevőinek) az alább részletezett tartalommal kell a számláját záradékolnia, mivel enélkül a vevő (vagy annak vevője) nem jogosult a termékdíj visszaigénylésére!

A termékdíj visszaigényléséhez szükséges számlazáradék kötelező tartalmi elemei:

 • a termékdíjköteles termék környezetvédelmi termékkódja (a továbbiakban: KT kód),
 • csomagolószer esetén a csomagolószer-katalógus kódja (a továbbiakban: CsK kód),
 • a termékdíj mértéke és összege,
 • a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatai.
 • A megfizetést igazoló dokumentumok adatai közül - legalább a termék első belföldi forgalombahozatalakor - a kötelezett által kibocsátott számla számát, keltét, a kötelezett nevét, címét, adószámát a számlának tartalmaznia kell.
 • A fentieken túlmenően kötelező egy kiegészítő záradékot is feltüntetni az alábbi esetben:
 • A termékdíjköteles termék ipari termékdíjraktár engedélyese részére, termékdíj-visszaigénylés igénybevételével történő értékesítés esetén az eladó köteles a számla tételeire hivatkozva feltüntetni:
  • „a termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá
  • a termékdíjköteles termék KT vagy CsK kódját, mennyiségét, díjtételét és a visszaigénylés összegét.

A fentiekben részletezett visszaigényléshez szükséges számlazáradékot a csekély mennyiségű kibocsátóként termékdíjátalányt választó kötelezett nem tüntethet fel.

👉 Számla megjegyzés: A fenti szövegeket feltüntetheted számla megjegyzésként - kiegészítve a megfelelő információkkal.

👉 Számla tételmegjegyzés: A tételmegjegyzés mezőben is megadható a szükséges információ, így egyértelműbben látható, hogy a termékdíj információ melyik tételhez kapcsolódik.

📝 Példáért kattints ide

Amennyiben bizonytalan vagy a témát illetően, javasoljuk, hogy a számlakiállítás előtt egyeztess könyvelőddel is!

Tekintettel arra, hogy ezek nem kötelező elemei az online számlaadat-szolgáltatásnak, jelenleg a rendszerünk nem szolgáltat adatot a NAV felé a megjegyzés rovatokban feltüntett környezetvédelmi termékdíj záradékok kapcsán.

Amennyiben egységesen, minden számládon szükséges egy adott szöveget megadnod, akkor azt alapértelmezett megjegyzésként rögzítheted a Beállítások - Fiók beállításai - Számlázás alapadatok menüpontban.

Arra is van lehetőséged, hogy a terméktörzsbe felvitt termékekhez fix - tételsor szintű - termékdíjmegjegyzést rögzíts a Beállítások - Termékek menüpontban. Ezzel csökkenthető a számlánkénti adatbevitel.

Nem a Számlázz.hu felületén adom meg a számla adatait, ilyenkor hogyan járjak el?


👉 Megjegyzések kezelése automatikus számlázáskor

A Számla Agent szolgáltatás segítségével hozzánk érkező számlakészítési kérésben a külső rendszernek (weboldal, webshop, egyéb üzleti alkalmazás) szükséges küldenie a megfelelő helyen, a megfelelő információkat az XML fájlban.

👉 Megjegyzés kezelése tömeges számlageneráláskor

 • Számla alapértelmezett megjegyzése

  A Beállítások - Fiók beállításai - Számlázás alapadatok menüpontban megadott alapértelmezett számlamegjegyzés megjelenik a számlán, ha a CSV-ben nincs erre vonatkozó adat. A fiók Beállítások - Partnerek menüpontban mentett partner alapértelmezett megjegyzést NEM jelenítjük meg tömeges számlázás esetén, ezért a számla megjegyzésbe (N oszlop) szükséges azt megadni.
 • Tételmegjegyzés

  A tételmegjegyzést kizárólag a CSV-fájlban történő rögzítés esetén jelenítjük meg a számlán, tehát a Beállítások - Termékek menüpontban, a termék adatlapján megadott megjegyzést nem jelenítjük meg automatikusan.

Adatszolgáltatás a környezetvédelmi termékdíjról


A NAV állásfoglalása alapján, ha az Áfa törvény határoz meg kötelező adattartalmat, úgy az adatszolgáltatásban is kötelező azt feltüntetni, azonban, ha nem az Áfa törvény, hanem egyéb ágazati jogszabály rendelkezik a számlán való kötelező feltüntetésről, akkor erről nem kötelező adatot szolgáltatni. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos számlázó programok ezekről az adatokról is teljesítenek adatszolgáltatást, hiszen egyéb célból hasznosíthatják ezeket az információkat.

Tudastar_ikon-1 Tudtad? 

A tételmegjegyzés használata előfizetéshez kötött, tehát #free csomagban ez a mező nem tölthető ki. Ennek a mezőnek a számlaszerkesztőn való megjelenését engedélyezni szükséges a Beállítások - Fiók beállításai - Számlázás beállítások menüponton belül a Termékbeállítások részen.

A számla alapértelmezett megjegyzését #start, #digital és #profi csomag esetén tudod rögzíteni a Beállítások - Fiók beállításai - Számlázás alapadatok menüpontban.