Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás
 1. Gyakori kérdések
 2. NAV
 3. Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás

Kinek NEM lehet számlázni "új" katásként, azaz ki/mi számít kifizetőnek az Art. szerint?

Az Art. (adózás rendjéről szóló törvény) szerinti kifizető, külföldi jogi személy/egyéb szervezet fogalma az új kata szabályok miatt nagyon fontossá vált, így az autokata szakértői csapata készített róla egy részletes cikket.

Art. (adózás rendjéről szóló törvény) szerinti kifizető:
 • a) az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja (posta, hitelintézet) útján teljesíti,
 • b) kamat esetében, aki a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint természetes személynek kamatjövedelmet fizet ki, a kölcsönt igénybe vette, a kötvényt kibocsátotta, osztalék esetében az az adózó, amelynek a vagyona terhére az osztalékot juttatják,
 • c) tőzsdei kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult személy közreműködésével kötött ügyletből származó jövedelem esetében a megbízott (bizományos),
 • d) külföldről származó, belföldön adóköteles bevétel esetében a belföldi illetőségű megbízott (jogi személy, egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozó), kivéve a megbízott hitelintézet olyan megbízását, amely kizárólag az átutalás (kifizetés) teljesítésére terjed ki,
 • e) külföldi vállalkozás fióktelepe, illetve kereskedelmi képviselete útján teljesített adóköteles kifizetés esetén a fióktelep, illetve a kereskedelmi képviselet,
 • f) minden olyan belföldön gazdasági tevékenységet végző szervezet, amelynek tevékenysége cégbejegyzéshez nem kötött, vagy törvény rendelkezésétől eltérően végez cégbejegyzéshez kötött gazdasági tevékenységet,
 • g) az adóköteles társadalombiztosítási ellátás tekintetében, aki az ellátást a jogosultnak ténylegesen kifizette,
 • h) az adóköteles nyeremény szempontjából a szerencsejáték szervezője, függetlenül attól, hogy az adóköteles nyereményt közvetlenül vagy közvetítő útján juttatja a természetes személynek,
 • i) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § 4. pontja szerinti foglalkoztató, kivéve a Tbj. 87. §-a szerinti külföldi vállalkozást,
 • j) letétből történő kifizetés esetén nem lehet a hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, ügyvéd, közjegyző és a bírósági végrehajtó,
Továbbá az egyéb szervezet fogalma: az egyéni cég, a polgári jogi társaság, a társasház, a társasüdülő, a társasgarázs, az építőközösség, a jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülés és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.
 

Megérkezett az adóhatóság válasza az autokata csapatának kérdésére, miszerint az őstermelő vagy az adószámos magánszemély kifizetőnek minősíthető-e. A válaszban az szerepel, hogy az Art. szerinti kifizetőnek nem minősíthetőek. Ebből következően ha 2022. szeptember 1-je után a kisadózó vállalkozó adószámos magánszemélytől vagy mezőgazdasági őstermelőtől bevételt szerez, nem szűnik meg a kisadózói adóalanyisága!

 
 ❗Az egészségpénztárak megítéléséről is megérkezett az adóhatóság állásfoglalása, erről ide kattintva olvashatsz részletesebben!
Felmerült kérdésként az is, hogy a külföldi egyéni vállalkozó kifizetőnek minősül-e az Art. szerint. Tekintve, hogy a külföldön letelepedett egyéni vállalkozó nem tekinthető sem külföldi illetőségű jogi személynek, sem egyéb szervezetnek, ezért nem számít külföldi kifizetőnek.

Olvasd el gyűjteményünket, amiben összefoglaltuk a gyakori kérdéseket az alábbi témákban: 

 • Régi kata időszak beállításai
 • Kata záróbevallás
 • Átalányadózás
 • Új kata
 • Adózási forma változás
 • Vállalkozásforma változás
 • Miben segítjük a régi katás vállalkozókat?