Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás
 1. Gyakori kérdések
 2. NAV
 3. Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás

Kinek NEM lehet számlázni "új" katásként, azaz ki/mi számít kifizetőnek az Art. szerint?

Az Art. (adózás rendjéről szóló törvény) szerinti kifizető, külföldi jogi személy/egyéb szervezet fogalma az új kata szabályok miatt nagyon fontossá vált. Tisztázzuk ezeket!

Art. (adózás rendjéről szóló törvény) szerinti kifizető:
 • a) az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja (posta, hitelintézet) útján teljesíti,
 • b) kamat esetében, aki a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint természetes személynek kamatjövedelmet fizet ki, a kölcsönt igénybe vette, a kötvényt kibocsátotta, osztalék esetében az az adózó, amelynek a vagyona terhére az osztalékot juttatják,
 • c) tőzsdei kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult személy közreműködésével kötött ügyletből származó jövedelem esetében a megbízott (bizományos),
 • d) külföldről származó, belföldön adóköteles bevétel esetében a belföldi illetőségű megbízott (jogi személy, egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozó), kivéve a megbízott hitelintézet olyan megbízását, amely kizárólag az átutalás (kifizetés) teljesítésére terjed ki,
 • e) külföldi vállalkozás fióktelepe, illetve kereskedelmi képviselete útján teljesített adóköteles kifizetés esetén a fióktelep, illetve a kereskedelmi képviselet,
 • f) minden olyan belföldön gazdasági tevékenységet végző szervezet, amelynek tevékenysége cégbejegyzéshez nem kötött, vagy törvény rendelkezésétől eltérően végez cégbejegyzéshez kötött gazdasági tevékenységet,
 • g) az adóköteles társadalombiztosítási ellátás tekintetében, aki az ellátást a jogosultnak ténylegesen kifizette,
 • h) az adóköteles nyeremény szempontjából a szerencsejáték szervezője, függetlenül attól, hogy az adóköteles nyereményt közvetlenül vagy közvetítő útján juttatja a természetes személynek,
 • i) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § 4. pontja szerinti foglalkoztató, kivéve a Tbj. 87. §-a szerinti külföldi vállalkozást,
 • j) letétből történő kifizetés esetén nem lehet a hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, ügyvéd, közjegyző és a bírósági végrehajtó,
Továbbá az egyéb szervezet fogalma: az egyéni cég, a polgári jogi társaság, a társasház, a társasüdülő, a társasgarázs, az építőközösség, a jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülés és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.
 
❓ Az őstermelő vagy a adószámos magánszemély kifizetőnek minősíthető-e? 

Art. szerinti kifizetőnek nem minősíthetőek. Ebből következően ha 2022. szeptember 1-je után a kisadózó vállalkozó adószámos magánszemélytől vagy mezőgazdasági őstermelőtől bevételt szerez, nem szűnik meg a kisadózói adóalanyisága!
 
❗ Az egészségpénztárak megítéléséről is megérkezett az adóhatóság állásfoglalása, erről ide kattintva olvashatsz részletesebben!
Felmerült kérdésként az is, hogy a külföldi egyéni vállalkozó kifizetőnek minősül-e az Art. szerint. Tekintve, hogy a külföldön letelepedett egyéni vállalkozó nem tekinthető sem külföldi illetőségű jogi személynek, sem egyéb szervezetnek, ezért nem számít külföldi kifizetőnek.
 

 

Annak érdekében, hogy figyelmeztetni tudjunk, ha nem megfelelő számlát készítenél javasoljuk, hogy állítsd be vállalkozásod adónemét fiókodban. Részletekért kattints ide!

 

  

Olvasd el gyűjteményünket, amiben összefoglaltuk a gyakori kérdéseket az alábbi témákban: 

 • Régi kata időszak beállításai
 • Kata záróbevallás
 • Átalányadózás
 • Új kata
 • Adózási forma változás
 • Vállalkozásforma változás
 • Miben segítjük a régi katás vállalkozókat?